Bengkel Word Press

Bengkel Word Press telah diadakan pada 7 April 2012 (Sabtu) di CICT, UTM. Ia bertujuan untuk memberi maklumat kepada pelajar di sesebuah kolej (JKM) untuk mengemaskini web kolej tersebut. Ia memudahkan pelajar lain untuk mengakses maklumat berkaitan program yang dijalankan sepanjang semester dan aktiviti lain yang berkaitan dengan kolej.