TINTEC-KRENEDEX 2011

TINTEC-KRENEDEK’11 merupakan program yang julung kali diilhamkan oleh Jawatankuasa Mahasiswa Kolej 10 yang akan dijalankan dalam beberapa fasa bermula pada bulan Februari dan berakhir pada Mei 2011. Matlamat utama program ini adalah untuk meningkatkan kesedaran terhadap penjagaan alam sekitar terutamanya penjagaan sungai kepada penduduk setempat. Penyelidikan terhadap kualiti air di sepanjang sungai juga akan dikongsikan [.