Welcome to Tun Hussein Onn College Site

KTHO adalah kolej pelajar yang ke -4 di Universiti Teknologi Malaysia yang mampu menempatkan sebanyak 1588 orang pelajar. Mempunyai sebanyak 4 blok besar, 10 blok sederhana dan 14 blok kecil. Diketuai oleh seorang pengetua yang dilantik oleh TNC HEMA di kalangan pensyarah UTM..

read more