Bengkel Kemahiran Insaniah (6-8 April 2012)

Bengkel ini diadakan di  The Zon Hotel, Kuala Lumpur.  Peserta adalah dari kalangan  staf akademik. Penceramah yang dijemput Tn. Haji Samian. Timbalan Pengarah CTL dan dibantu oleh fasilitator oleh Prof. Madya Dr. Azeman Mustafa.