HARI KELUARGA HEK PENUH CERIA

Walaupun Pejabat Hal Ehwal Korporat (HEK) mempunyai bilangan staf yang kecil, namun Hari Keluarga HEK yang diadakan pada 16 hingga 17 Jun 2012 di Cameron Highland, Pahang telah berlangsung penuh ceria.