PERJUMPAAN TNCP BERSAMA STAF KUMPULAN A & B

Perjumpaan Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) bersama semua Pegawai Kumpulan A & B akan diadakan seperti berikut:-

Tarikh : 19 Jun 2012 (Selasa)

Masa : 7.45 pagi
Tempat : Dewan Jumaah, UTM Kuala Lumpur (Video Conferencing)

Sumber : Pejabat Pendaftar