Declaration of Assets

Lampiran A :Borang Perakuan Tiada Perubahan Ke Atas Pemilikan Harta Lampiran B :Borang Pengisytiharan Harta (Borang JPA(T)1/02) – Daftar Permohonan Baru Lampiran C :Borang Pengisytiharan Pelupusan Harta Lampiran D :Borang Pengisytiharan Syarikat / Perniagaan Persendirian (Borang JPA(T)3/02) Lampiran G :Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Untuk Memohon Dan Memiliki Tanah Kerajaan / Saham Contoh Borang Pengisytiharan Harta […]