Jawatan Ketua Jurutera Awam/Elektrik/Mekanikal

Cadangan pengwujudan jawatan Ketua Jurutera Awam/Elektrik/Mekanikal di Pejabat Harta Bina yang akan mengetuai isu teknikal Bahagian Pembangunan Projek dan penyenggaraan fasiliti. This post was submitted by Mohammad.