Kadar Harga Siling Baharu Perkhidmatan Makanan dan Minuman di Arked, Kafeteria dan Kiosk UTM

Dimaklumkan bahawa kadar harga untuk semua perkhidmatan makanan di kafeteria, arked dan kiosk UTM adalah dikekalkan seperti biasa seperti sebelum ini bermula 1 Januari – 1 April 2012. Keputusan ini telah disetujui dalam Mesyuarat Bersama UTM, MPP UTM dan wakil-wakil penghulu operator UTM yang dilantik yang telah diadakan pada 19 Januari 2012. Sekian, dimaklumkan. Terima […]