Pembelian Tiket Penerbangan Secara Online oleh Staf

1. Pada masa kini, kebanyakan tiket penerbangan samada dalam atau luar negara boleh dibeli secara online yang harga tambangnya jauh lebih murah berbanding dengan tambang yang dibeli oleh pihak UTM melalui agen penerbangan. 2. Malangnya, ramai staf yang enggan membuat pembelian sendiri kerana tuntutan hanya boleh dilakukan setelah perjalanan dilakukan. Untuk mendapatkan tambang dengan harga […]