Penangguhan Penggunaan Tempahan Kenderaan Rasmi Universiti (New)

Dimaklumkan bahawa pemandu Pejabat Harta Bina akan mengikuti Kursus Team Building Pemandu pada 29 November hingga 01 Disember 2011. Sehubungan itu, semua tempahan kenderaan gunasama PHB ditangguhkan bermula 29 November 2011 hingga 01 Disember 2011 bagi menjayakan kursus tersebut. Sumber : Pejabat Harta Bina, UTMJB (3 November 2011)