Penggunaan Balai Cerapan UTM untuk kerja-kerja eksperimen

  Untuk makluman semua, sebarang permohonan kerja-kerja melaksanakan eksperimen di sekeliling bangunan Balai Cerapan UTM hendaklah diajukan terus kepada Unit Kampus Ekopelancongan, Aset dan Upacara, Bahagian Perkhidmatan untuk tujuan dokumentasi, rekod dan pemantauan. Hal ini bagi mengelakkan sebarang kerja-kerja eksperimen yang dilaksanakan dan telah tamat tempoh dibiarkan sehingga mengganggu kebersihan dan kelestarian kawasan sekeliling bangunan […]