Training & Study Leave (HCD)

Borang Permohonan Menghadiri Latihan Di Bawah Program Pembangunan Staf Syarat-syarat Kelulusan Menghadiri Program Latihan Staf CUTI BELAJAR Borang Permohonan Cuti Belajar (Akademik) Borang Permohonan Cuti Belajar (Bukan Akademik) Borang Semakan Permohonan Cuti Belajar (Akademik) Borang Semakan Permohonan Cuti Belajar (Bukan Akademik) Borang Senarai Semakan Permohonan Lanjutan Cuti Belajar Borang Senarai Semakan Permohonan Mengikuti Sebahagian Pengajian […]